Σύστημα παραγγελιοληψίας με δύο θέσεις τερματικών , θερμικό εκτυπωτή και router-access point απο 300 €