Καθαρισμός και συντήρηση

Συνηθισμένες περιπτώσεις όπου χρειάζεται καθαρισμό και συντήρηση το σύστημα ψύξης του υπολογιστή. 1.το laptop ανεβάζει θερμοκρασία όταν λειτουργεί.2.το laptop σβήνει απότομα μετά από λίγη ώρα λειτουργίας.3. Παρουσιαζεται πολύ μεγάλη αργοπορία στο laptop μετά από...